شاید یک مجتمع مسکونی٬ تجاری٬ اداری را ساخته اید یا حتی قصد ساخت آن را دارید. در دنیا مرسوم است برای اینگونه پروژه ها ساز و کار های فروش٬ پیش فروش و حتی اجاره آن از قبل پیش بینی می شود. تا سرمایه شما کمترین خواب را داشته و در واقع فاصله اتمام پروژه تا تبدیل آن به پول پیش بینی شود.

تبدیل ساختن سازه شما به یک برند و اطلاع رسانی موثر به مشتریان بالقوه صحیح ترین کاری است که باید در پروژه های بلند مرتبه و پرواد دیده شود. حتی در یک مجتمع تجاری جذب مشتری برای کسب و کارهایی که قرار است در آن محل شکل بگیرند کلید موفقیت آن مجتمع است.

ما خدمات برندسازی٬ بازاریابی دیجیتال٬ طرح تجاری فروش و پیش فروش را برای اینگونه موارد آماده و اجرا می کنیم.