بازارها در نقاط مختلف تهران پر است از طلا و جواهر فروشی اما چرا یک یا دو برند بیشتر در این حوزه شکل نگرفته اند ؟ آیا میدانید ارزش افزوده برند در این بازار پر سود چقدر حاشیه سود و تعداد مشتری را افزایش می دهد.

در اروپا و امریکا هم جواهر فروشی های برند  (مارک) همان مقدار طلای را که در یک طلافروشی معمولی پیدا میکنید را با حتی دو برابر قیمت به مشتریان خوش پوششان می فروشند. هرچند توجه به تولید و نو آوری نیز میتواند بسیار کمک کننده و موثر باشد.