کلیه مراکز خرید و جدید و قدیمی دقدقه ای به عنوان جذب مردم دارند. در این مسیر راهکار های مختلفی مانند جشنواره های فروش ویژه٬ قرعه کشی و یا حتی جنگ های شادی و برنامه های خاص استفاده میکنند. که گاها تاثیر گذار و حتی گاهی صدمه زننده است. ما در استودیو کسب و کار روی مراکز خرید تمرکز کرده بر اساس معیار های مختلف به شرح ذیل برنامه جامع توسعه آماده می کنیم :

  • موقعیت جغرافیایی
  • بازار هدف
  • ساعات کار
  • تناسب فروشگاهها
  • سوابق
  • دعوت از برند ها
  • رویداد های قابل برگزاری
  • خدمات ارزش افزوده قابل ارایه