از آن مشاغلی که با خانم ها سر و کار دارد. در سالیان گذشته رشد عددی چشم گیری داشته و درآمد خوبی برای مالکین آن به همراه داشته البته مزون های درجه یک؛ ماندگار و نامی زیاد نداشته ایم. عدم توجه به برندینگ در این حوزه فضای کار حضور قدرتمند را برای علاقه مندان را قراهم میکند.

ما در برنامه های خود برای این دسته از کسب و کارها توجه ویژه بر برندینگ؛ بازاریابی دیجیتال و برگزاری رویدادها قرار میدهیم.