تعرفه خدمات چاپ انتشارات پژواک عدالت به شرح زیر می باشد:

ردیف نوع قيمت (تومان)
۱ تایپ صفحه‌ای ۱۳۲۰
۲ تایپ و پیاده سازی ساعتی ۶۴۰۰۰
۳ ویراستاری ادبی صفحه ۳۰۰ كلمه‌ای ۵۰۰۰
۴ ویراستاری علمی صفحه ۳۰۰ كلمه‌ای ۸۰۰۰
۵ صفحه آرایی صفحه‌ای ۳۲۰۰
۶ طراحی جلد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار
۷ فیپا، شابک، مجوز چاپ  ۵۰۰ هزار
۸ چاپ بسته به قطع، تعداد صفحات و تیراژ(قيمت كاغذ به روز)
۹ بازاریابی و تبلیغات بسته به نوع و کیفیت تبلیغات

فرم ثبت سفارش چاپ اثر علمی شما