پژواک عدالت می خواهد طنین عدالت را در کشور بگستراند.

پژواک عدالت می خواهد راه عدالت را بپیماید.

پژواک عدالت می خواهد خانه کتاب حقوقدانان آزاد باشد.

پژواک عدالت می خواهد حقوق نه فقط برای حقوق دانان، که برای همه باشد.

پژواک عدالت منتظر آثار ارزشمند شما حقوقدانان، اساتید و دانشجویان حقوق، وکلا، قضات، سردفتران و مشاوران حقوقی است.

برای تماس با پژواک عدالت می توانید از طرق زیر اقدام کنید:

مدیریت انتشارات:  ۰۹۱۲۲۶۲۳۰۷۲

پشتیبانی فروش: ۰۹۱۲۸۶۶۷۷۹۴

پاسخگویی در ساعات اداری (۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰)

Instagram: @pejvak_edalat || contact: http://t.me/ep_edalat
Web site: p-edalat.ir
Email: info@p-edalat.ir
channel: https://t.me/pejvak_edalat_publisher

نشانی انبار: تهران، خيابان انقلاب، خيابان ۱۶ آذر، كوچه پارسی، پلاك ۱۰