نوشته‌ها

کتاب «تحلیل گفتمان حقوق بشر در اندیشه فقهای معاصر شیعه» منتشر شد

کتاب «تحلیل گفتمان حقوق بشر در اندیشه فقهای معاصر شیعه» نوشته محمد کمالی گوکی می‌باشد که در سال ۹۶  توسط انتشارات پژواک عدالت در ۲۲۷ صفحه به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان به چاپ رسید.

به گزارش انتشارات پژواک عدالت؛ در نخستین سال‌های نزول قرآن، اولین مرحله تکوین حقوق بشر در اسلام انجام گرفت و با جمع‌آوری گفته‌ها و عملکردها و تقریرهای پیامبر اسلام (ص) و تدوین احادیث، سیره و تألیف جوامع حدیث و سیره نبوی گام دیگری به‌صورت وسیع‌تر در زمینه تکوین حقوق بشر در اسلام برداشته شد و مبانی و ریشه‌های حقوق بشر در لابلای کتب حدیث و سیره مطرح گردید و مانند دیگر بخش‌های علوم اسلامی زمینه را برای بررسی و تحقیق و تحلیل اندیشمندان اسلامی فراهم آورد.

کتاب حاضر با تحقق این هدف مورد تنظیم و تدوین قرار گرفت که بتواند افکار عمومی، اهل تحقیق و پژوهش، اساتید و دانشجویان گرامی را به موضوع مشغول نموده و زمینه تحقیقات و پژوهش‌های بعدی را فراهم آورد.

این کتاب به سه فصل تقسیم‌بندی شده است، که این سه فصل عبارتند از:

فصل اول: تبارشناسی حقوق بشر اسلامی؛ در این فصل به بیان تاریخ تکوین وتدوین شیعه در اسلام و سرآغاز گفتمان حقوق بشر در فقه سیاسی شیعه پرداخته می شود.

فصل دوم: مفهوم مرکز گفتمان حقوق بشر اسلامی از منظر علامه جعفری و امام خمینی (ره)؛ در این فصل به مفهوم کرامت انسانی، تقابل یا توافق میان انواع کرامت در فقه شیعه، نظریه انسان گرایانه، نظریه افزوده، نظریه اقتضاء و کرامت انسانی از نگاه امام خمینی (ره) و علامه جعفری می پردازد.

فصل سوم: صورت بندی گفتمان اسلامی حقوق بشر از منظر علامه جعفری و امام خمینی (ره)؛ در این فصل به موضوعاتی مثل زنجیره نفی ها و زنجیره اثبات ها پرداخته می شود.

, , ,

کتاب «حقوق بشر در اسلام» منتشر شد

کتاب «حقوق بشر در اسلام» نوشته دکتر سیده لطیفه حسینی و دکتر علی بهادری جهرمی می‌باشد که در سال ۹۶  توسط انتشارات پژواک عدالت در ۲۵۶ صفحه به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان به چاپ رسید.

به گزارش انتشارات پژواک عدالت؛حقوق انسان از دیر باز به ویژه با قوت گرفتن ایده نوین حقوق بشر مطرح بوده است و مصادیق حق­های بشری و مبنای این حقوق همواره در دوران­ها و نظام­های حقوقی مختلف اعم از داخلی و بین­المللی به عنوان موضوعات قابل بحث معرفی شده­اند در این راستا متعالی­ترین و موکدترین تعابیر در خصوص جایگاه انسان در نظام خلقت در تعالیم و آموزه­های دین اسلام یافت می­شود. به تعبیر اسلام انسان به عنوان موجود ناطقِ دارای کرامت ذاتی، اشرف مخلوقات و متمایز از سایر موجودات هستی اما مرتبط با جهان هستی است که صاحب حقوق به شمار می­رود. در اندیشه اسلامی مصادیق و مبانی این حقوق با توجه به جایگاه انسان در هستی و هدف خلقت آن مشخص می­گردد.

کتاب حاضر با تحقق این هدف مورد تنظیم و تدوین قرار گرفت که بتواند افکار عمومی، اهل تحقیق و پژوهش، اساتید و دانشجویان گرامی را به موضوع مشغول نموده و زمینه تحقیقات و پژوهش‌های بعدی را فراهم آورد.

این کتاب به سه فصل تقسیم‌بندی شده است، که این سه فصل عبارتند از:

فصل اول: مفاهیم و کلیات؛ در این فصل به بیان مفهوم حقوق بشر در ادبیات معاصر و حقوق بشر اسلامي پرداخته می شود.

فصل دوم:  مكاتب و مبانی حقوق بشر معاصر از دیدگاه اسلام؛ در این فصل به مکاتب حقوق بشری معاصر از دیدگاه اسلامی و مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و  می پردازد.

فصل سوم: تحلیل موضوعات کلی حقوق بشر اسلامی؛ در این فصل به موضوعاتی مثل آزادی های عمومی و معیار محدودیت های آن، بررسی حقوق زن از نگاه اسلام، مجازاتهای بدنی و ضمانت های رویه ای پرداخته می شود.